דירות סטודנטים

במערב אנגליה

השקעה 85,000 פאונד!
8% תשואה נטו!
תשואה מובטחת ל-3 שנים!
בריסטול – עיר האוניברסיטאות של מערב אנגליה.